กลิ่นปาก  II ฟันคุด II การผ่าตัดถอนฟันคุด II วิธีการตรวจฟันด้วยตนเอง II โรคฟันผุ II สีของฟันตามธรรมชาติ II หน้าแรกคลีนิก
โรงแรม อนันต บุรินทร์ รีสอร์ท  กระบี่
คลีนิค ทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น
ประตู 2 ทางเชื่อมรถไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์

Tel : 02-6581484 , 086-3070109 , เปิดทุกวัน 10.00-08.30 น.


คลินิกทันตกรรมสถานีราชเทวี - อุดฟัน, การอุดฟัน, ค่าอุดฟัน

คลินิกทำฟันการอุดฟัน

         
การอุดฟัน จะทำก็ต่อเมื่อมีฟันผุ คอฟันสึกจากการแปรงฟันผิดวิธี การแตกหัก หรือการบิ่นของฟันจากอุบัติเหตุ การอุดฟันช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียเนื้อฟันจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ด้วยการใส่วัสดุอุดฟันเข้าไปทดแทนที่เพื่อให้ฟันซี่นั้นสามารถใช้งานในช่องปากได้เหมือนเดิมหรือกลับมีรูปร่างตามปกติ ทำให้โครงสร้างทั้งหมดของฟันอยู่ในสภาพที่ดี และทำหน้าที่ได้ถูกต้องเหมือนเดิม หรือบางครั้งรูปร่างของฟันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่จำเป็นต้องอุดฟันเพื่อช่วยให้ดูดีขึ้น เช่น ฟันหน้า ที่มีการเปลี่ยนสีของฟัน การอุดฟันเฉพาะด้านหน้า จะทำให้ฟันมีสีที่ใกล้เคียง หรือเหมือนกับฟันซี่ปกติซึ่งอยู่ข้างเคียงกัน


โดยทั่วไปลักษณะของการอุดฟัน จะมีความแตกต่างกัน 2 ลักษณะดังนี้ คือ

         การอุดฟันในด้านความลึก ฟันที่มีการผุลึกแต่ยังไม่ทะลุถึงโพรงประสาทฟัน หรือมีการแตกหัก การบิ่นของฟันจากอุบัติเหตุในแนวลึก จำเป็นต้องใช้วัสดุอุดฟันหลายชนิดมากขึ้น เช่น ฟันผุใกล้โพรงประสาท ต้องใช้ยารองพื้นซึ่งเป็นสารช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างเนื้อเยื่อของฟันชดเชย จากภายในโพรงประสาทฟัน แล้วปิดทับชั้นที่สองด้วยซีเมนต์ซึ่งเป็นสารที่ป้องกันความร้อน ความเย็นที่ถ่ายทอดเข้าไปในโพรงประสาทฟัน และชั้นสุดท้ายจึงอุดด้วยวัสดุอุดฟัน แต่ถ้าฟันผุลึก หรือมีการแตกหัก การบิ่นของฟันจากอุบัติเหตุในแนวลึกไม่มากนัก ความจำเป็นของการใช้ยารองพื้นและซีเมนต์ก็น้อยลงไปตามลำดับ จนอาจใช้วัสดุอุดฟันแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้

         การอุดฟันในด้านความกว้าง คือฟันที่ผุและลุกลามออกไปรอบบริเวณฟัน หรือมีการแตกหัก การบิ่นของฟันจากอุบัติเหตุเป็นแนวกว้าง ทำให้ต้องมีการอุดฟันหลายด้านมากขึ้น ซึ่งการอุดฟันประเภทนี้ทำให้ ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้อุดฟันลดน้อยลง เพราะจะลดเนื้อที่ของการเกาะยึดของวัสดุอุดฟันกับผิวฟันลงไปวัสดุอุดฟัน มีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่

         กลาสไอโอโนเมอร์ เป็นวัสดุอุดฟันที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านการยึดติดแน่นกับฟันทางเคมีโดยตรง สามารถปล่อยฟลูออไรด์ออกมาเพื่อช่วยป้องกันโรคฟันผุได้ ซึ่งการใช้กลาสไอโอโนเมอร์เป็นวัสดุอุดฟัน ไม่มีผลเสียต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก มีสีเหมือนฟัน แต่ข้อเสียคือสึกกร่อนได้มากกว่าวัสดุอุดฟันชนิดอื่น

        
 เรซิน คอมโพสิต
เป็นวัสดุอุดฟันสีธรรมชาติ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัสดุอุดฟันแบบฉายแสง เป็นวัสดุจำพวกพลาสติก ใช้ในตำแหน่งที่ต้องการความสวยงามเหมือนธรรมชาติ สามารถใช้อุดฟันได้ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง สามารถยึดติดแน่นกับฟันได้โดยอาศัยสารยึดทางเคมี และคงทนได้นานกว่ากลาสไอโอโนเมอร์ แต่วัสดุชนิดนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และไม่มีการปล่อยฟลูออไรด์ออกมา จึงไม่มีผลในการป้องกันโรคฟันผุต่อไป

        
 อมัลกัม
เป็นวัสดุอุดฟัน ที่มีจุดเด่นคือให้ความแข็งแรงดีพอสมควรเพราะเป็นส่วนผสมของโลหะ  ราคาไม่แพง ใช้อุดฟันได้ทั้งฟันกรามน้ำนมและฟันกรามแท้ ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการความสวยงาม ข้อเสียคือมีสีไม่เหมือนฟัน ไม่สามารถยึดติดกับฟัน และไม่สามารถปล่อยฟลูออไรด์ในการป้องกันโรคฟันผุได้
ฟันที่ผุ หรือฟันที่ต้องรับการอุดฟันเพื่อรักษาระบบการเคี้ยวอาหารนั้น เมื่อได้ทำการอุดรักษาเรียบร้อยแล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะผุ หรือวัสดุอุดฟันแตก บิ่นได้อีก ถ้าไม่ได้รับการดูแล รักษาความสะอาดด้วยการแปรงฟันให้สะอาดอย่างทั่วถึง ตลอดจนใช้ไหมขัดฟันช่วยทำความสะอาดซอกฟันด้วย และควรระมัดระวังการเคี้ยวอาหารที่แข็ง เพราะฟันที่ได้รับการอุดรักษานั้น จะมีส่วนเพิ่มของวัสดุอุดฟัน ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกับเนื้อฟันจริง ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นรอยต่อ ดังนั้นถ้าไม่ระวังแล้ว การกระทบกับของแข็งจะทำให้เกิดการแตก หรือบิ่นได้ง่าย


อมัลกัม (Amalgamg) คืออะไร

     อมัลกัม เป็นวัสดุที่ใช้อุดฟัน สีเทามันแบบโลหะ คล้ายสีตะกั่ว หรือซองบุหรี่ ส่วนใหญ่ใช้อุดฟันกราม และฟันกรามน้อย ซึ่งเป็นวัสดุอุดฟันที่แข็งแรงถ้าอุดบนด้านบดเคี้ยว จะสามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี เกือบพอๆ กับฟันเดิม เพราะอมัลกัมเป็นวัสดุอุดที่เกิดจากโลหะผสมหลายชนิด ที่คำนวณมาแล้วว่าเมื่อแข็งตัวสมบูรณ์แล้ว จะแข็งพอที่จะรับน้ำหนัก ของการบดเคี้ยวได้

ทำไม ? อุดอมัลกัมมาใหม่ๆ จึงห้ามใช้บดเคี้ยว

     เมื่อคนไข้อุดอมัลกัมเสร็จใหม่ๆ ต้องห้ามใช้ฟัน เนื่องจากอมัลกัม เป็นโลหะผสม เมื่อจะใช้อุดฟัน ต้องนำไปปั่นผสมกับปรอทให้อยู่ในสภาพที่อ่อนนิ่มปั้นเป็นรูปร่างได้ และต่อมาจะแข็งตัวขึ้นเรื่อย ๆ แต่การแข็งตัวที่สมบูรณ์จริงๆ จนสามารถทนแรงบดเคี้ยวได้นั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ซึ่งจะแข็งตัว ภายหลังการอุดฟันเสร็จสิ้นแล้ว

ถ้าเช่นนั้นปรอทที่ปนอยู่กับการอุดอมัลกัม จะมีอันตรายหรือไม่ ?

     ปรอท ปรอทที่ยังไม่ผสมสาร หรือโลหะใดๆจะเป็นอันตราย แต่ปรอทเมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับโลหะผสมแล้ว จะกลายเป็นสารเฉื่อย ซึ่งจะไม่มีอันตราย วัสดุที่ใช้อุดฟันก่อนที่จะผลิตออกมาจำหน่าย จะมีการทดสอบ จนแน่ใจว่า ไม่เป็นสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้ในช่องปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่ม มีการอุดฟันเป็นต้นมาเมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยมีรายงานในประวัติศาสตร์ในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากวัสดุอุดฟันด้วยอมัลกัมเลย

ฟันหน้า ควรจะอุดให้ดูเหมือนฟันธรรมชาติ ดีหรือไม่

       วัสดุอุดฟันมีสีธรรมชาติ หรือวัสดุอุดฟันแบบฉายแสง เป็นวัสดุที่ใช้เพื่อความสวยงามเหมือนธรรมชาติซึ่งในต่างประเทศ จะนิยมเรียกวัสดุอุดฟันมีสีธรรมชาติ มากกว่าจะเรียกว่า วัสดุอุดสีขาว

ในอดีต คนนิยมอุดฟันหน้าด้วยโลหะประเภททอง แต่ปัจจุบันการอุดฟันให้เหมือนธรรมชาติ (Composite Filling) ทำให้สวยงามน่าดูยิ่งขึ้น ซึ่งในทางทันตกรรมได้ตอบสนองความนิยมนี้ด้วยการพัฒนาวัสดุอุดฟัน และเทคนิคต่าง ๆ ให้สามารถอุดฟันหน้าได้สวยงามเหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยเพิ่มวัสดุอุดฟัน ให้มีหลายแบบ และหลายสี ตั้งแต่ สีขาว สีเหลือง จนกระทั่งออกสีน้ำตาล หมอฟันสามารถเลือกสี ให้เหมือนกับสีของฟันแต่ละคนได้      

 
ตารางนัดหมาย การทำฟัน คลินิกทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น
 ชื่อ *
 นามสกุล*
 
 อีเมล์*
ยืนยันอีเมล์ * สำคัญมาก
โทรศัพท์*
โปรดเลือกรายการที่ท่านต้องการรักษา (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
ฟอกสีฟัน    ขูดหินปูน   ถอนฟัน   รากฟันเทียม
  เคลือบผิวฟัน    จัดฟัน   ผ่าฟันคุด    ฟันปลอม 
 
ใส่ฟันถอดได้    รักษารากฟัน   ใส่ฟันติดแน่น   โรคเหงือก
 
อื่นๆโปรดระบุ
วันเวลาที่สะดวก
 
อธิบายรายละเอียด
ที่ต้องการรักษา
เพิ่มเติม
  


 คลีนิค ทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น
ประตู 2 ทางเชื่อมรถไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารเซ็นเตอร์พ้อยท์ ออฟ สยามสแควร์

Tel : 02-6581484 , 086-3070109 , เปิดทุกวัน 10.00-08.30 น.

กลิ่นปาก  II ฟันคุด II การผ่าตัดถอนฟันคุด II วิธีการตรวจฟันด้วยตนเอง II โรคฟันผุ II สีของฟันตามธรรมชาติ II หน้าแรกคลีนิก